Tình nguyện viên

Hãy Giúp Bang Texas Đỏ.

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhóm tình nguyện viên nhiệt thành khắp bang Texas. Bạn sẽ bước lên và giúp bảo vệ bang chúng ta khỏi Cánh Tả Cực Đoan chứ? Hãy hồi đáp bằng cách điền vào mẫu đơn bên dưới và Đội ngũ Cornyn sẽ liên hệ với bạn:

  • Thông tin của bạn

  • Bạn có thể hỗ trợ gì?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hãy Giúp Bang Texas Đỏ.

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhóm tình nguyện viên nhiệt thành khắp bang Texas. Bạn sẽ bước lên và giúp bảo vệ bang chúng ta khỏi Cánh Tả Cực Đoan chứ? Hãy hồi đáp bằng cách điền vào mẫu đơn bên dưới và Đội ngũ Cornyn sẽ liên hệ với bạn:

  • Thông tin của bạn

  • Bạn có thể hỗ trợ gì?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.